OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PODATAKA

Continental Reifen Deutschland GmbH koristi vaše podatke u kontekstu vašeg korišćenja naše e-learning platforme ttmonline.com u skladu sa svim važećim zakonskim regulativama.

1. Opšte odredbe

Lični podaci koje ste upisali se sakupljaju, obrađuju i koriste od strane Continental Reifen Deutschland GmbH u svrhu ugovornog izvršenja u oviru vaše upotrebe e-learning platforme ttmonline.com. Pošto je to neophodno za izvršenje ugovora, podaci mogu biti prosleđeni kompanijama povezanim sa IMENOM KOMPANIJE u skladu sa sekcijom 15 Nemačke Akcionarske Korporacije Act kao što je navedeno u pravilima Continentala Binding Corporate Rules.

U slučaju da je dozvoljeno i/ili propisano zakonom, podaci mogu biti korišćeni za potrebe izveštaja (npr., statistike).

Vaši podaci će biti sakupljani, obrađivani i pojedinačno korišćeni u skladu sa poznatim regulativama o zaštiti podataka (npr., vaš pristanak).

Prilikom obezbeđivanja platforme za e-učenje ttmonline.com, prenosimo podatke našem provajderu usluga, ICON Vernetzte Kommunikation GmbH, Vilhelmitorvall 25, 38118 Braunschveig - davalac usluga. PROVIDER USLUGA prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u naše ime u onoj meri u kojoj je to potrebno za izvršenje ugovora (na osnovu Ugovora o obradi podataka ili, ako je provajder USLUGA izvan EU, na osnovu standardnih ugovornih klauzula EU) .

U skladu sa zakonskim odredbama, svi vaši podaci se tretiraju kao strogo poverljivi.

Osim toga, vaše lične podatke unete u kontakt formu za implementaciju ili administraciju platforme za e-učenje ttmonline.com. PROVAJDER USLUGA prikuplja i obrađuje u naše ime, ukoliko je to potrebno za implementaciju ili administraciju platforme e-učenja ttmonline.com.

2. Prikupljanje i obrada podataka

Continental Reifen Deutschland GmbH čuva samo lične podatke koji se odnose na korisnike svoje platforme za e-učenje ttmonline.com ako je za to dato odobrenje. Jedini podaci koji se pohranjuju odnose se na datum i vreme posete, posećene stranice, korištenje kursora na veb-lokaciji, korištene funkcije stranice i veb-stranicu s koje je korisnik pristupio veb-lokacijama Continental-a. IP adresa se prenosi anonimno i koristi se samo za određivanje geografske lokacije na nivou grada. Continental Reifen Deutschland GmbH koristi ove informacije za merenje aktivnosti na veb-lokaciji, za izradu statistike i za poboljšanje usluga i informacija koje se pružaju putem veb-lokacija.

Lični korisnički podaci koriste se isključivo za obradu upita u kontekstu odobrene dozvole ili u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka. Na osnovu zakonskih zahteva, Continental je uveo globalna, jedinstvena i interna pravila o zaštiti podataka (obavezujuća poslovna pravila: (Binding Corporate Rules) koja regulišu zaštitu vaših ličnih podataka.

Platforma za e-učenje ttmonline.com pohranjuje podatke unesene u veb-lokacije / alate / usluge i / ili podatke koji su dostavljeni za proces, kao što su ime, kompanija, e-pošta, adresa i telefon samo u svrhu komunikacije Continental Reifen Deutschland GmbH. Ti podaci se čuvaju i / ili koriste isključivo za platformu e-učenja ttmonline.com. Vaši podaci se brišu kada se završi obrada vašeg upita / žalbe, pod uslovom da ovo brisanje nije u suprotnosti sa zakonskim obavezama da se čuvaju evidencije.

3. Prava nosioca podataka

3.1 Imajte na umu da kao subjekt podataka, u skladu sa EU Generalnim pravilnikom o zaštiti podataka (EU GDPR), imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

  • Pravo na informacije u skladu sa članom 13 i članom 14 EU GDPR
  • Pravo pristupa prema članu 15 EU GDPR
  • Pravo na ispravku prema članu 16 EU GDPR
  • Pravo na brisanje prema članu 17 EU GDPR
  • Pravo na ograničenje obrade prema članu 18 EU GDPR
  • Pravo na prenosivost podataka pod 20 EU GDPR

Ako imate pitanja o tome, molimo vas da kontaktirate našeg supervizora za zaštitu podataka putem e-maila na: dataprotection@conti.de

3.2 U skladu sa članom 21 EU GDPR, imate pravo da povučete vašu saglasnost za prikupljanje, obradu / čuvanje i korišćenje vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku. Saglasnost mora biti povučena pisanjem Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenvalderstr. 9, 30165 Hannover ili slanjem e-maila ttm@conti.de

3.3 Uvek možete kontaktirati naše službenike za zaštitu podataka u pismenoj formi (uključujući e-mail) sa pitanjima ili žalbama na e-mail: dataprotection@conti.de Takođe možete kontaktirati odgovarajuće organe za zaštitu podataka, ako su dostupni.

4. Zaštita pohranjenih podataka

Naša kompanija i provajder usluga koriste tehničke i organizacione bezbednosne mere kako bi zaštitili vaše lične podatke od manipulacije, gubitka, uništenja ili od pristupa neovlašćenih osoba. Bezbednosne mere se stalno poboljšavaju i prilagođavaju najnovijoj tehnologiji. Podaci koji su nešifrovani mogu biti pregledani od strane trećih lica. Iz tog razloga, želimo da istaknemo da, u pogledu prenosa podataka preko Interneta (npr. putem e-maila), siguran transfer ne može biti zagarantovan. Osetljivi podaci se stoga ne bi trebali prenositi uopšte ili samo putem sigurne veze (SSL). Ako pristupate stranicama i datotekama i od vas se traži da unesete lične podatke, imajte na umu da prenos takvih podataka putem Interneta možda nije siguran i da postoji rizik da ga neovlašćena lica mogu pregledati i manipulisati.

5. Kolačići (male tekstualne datoteke)

Kada posetite našu veb stranicu / koristite naše alate / usluge, informacije se mogu pohraniti na vašem računaru u obliku kolačića. Takvi kolačići se koriste isključivo da bi osigurali rad veb stranica. Ostali kolačići (npr. koji se odnose na upotrebu veb-lokacije) kreiraju se samo na osnovu vašeg pristanka (vidi Politika kolačića). Takođe možete izabrati da ne prihvatate kolačiće u podešavanjima vašeg pretraživača. Međutim, imajte na umu da možda nećete moći u potpunosti da koristite nekoliko funkcija ovog / ovih veb stranica / alata / usluga ako to učinite.

Last modified: Monday, 28 October 2019, 11:26 AM