VERİ KORUMA BİLDİRİMİ

Continental Reifen Deutschland GmbH, verilerinizi ttmonline.com e-öğrenim platformunu kullanmanız çerçevesinde ve geçerli yasal mevzuata uygun şekilde işlemler.

1. Genel

Girdiğiniz kişisel veriler, ttmonline.com e-öğrenim platformunu kullanmanız çerçevesinde ilgili sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla Continental Reifen Deutschland GmbH tarafından toplanır, işlemlenir ve kullanılır. Bu veriler, Continental'in Bağlayıcı Kurum Kurallarında öngörülen şekilde, Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu Madde 15 ve ilgili fıkralarına istinaden ve sözleşmenin uygulanması için gerekli olduğu ölçüde, ŞİRKET İSMİ'ne bağlı başka şirketlere aktarılabilir.

Kanun tarafından izin verilmesi ve/veya öngörülmesi halinde, bu veriler raporlama amacıyla (ör: istatistik vb.) değerlendirilebilir.

Verileriniz sadece yürürlükteki veri koruma yönetmeliklerine uygun şekilde (yani sizin onayınızla) toplanacak, işlemlenecek ve kullanılacaktır.

Continental, ttmonline.com e-öğrenim platformu hizmetinin verilmesini sağlamak amacıyla verileri Wilhelmitorwall 25, 38118 Braunschweig adresinde bulunan hizmet sağlayıcı ICON Vernetzte Kommunikation GmbH şirketine aktarır. HİZMET SAĞLAYICI, kişisel verilerinizi yalnızca sözleşmenin uygulanabilmesi için gereken ölçüde (ve Veri İşlemleme Sözleşmesini veya HİZMET SAĞLAYICI'nın merkezi AB dışındaki bir ülkede ise, standart AB sözleşme hükümlerini baz alarak) toplar ve işlemler.

Kanun hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin tamamı kesinlikle gizli tutulur.

Ayrıca, ttmonline.com e-öğrenim platformunun uygulanması ve yönetilmesi amacıyla kişisel verileriniz iletişim formuna da girilir. HİZMET SAĞLAYICI, kişisel verilerinizi sizin adınıza ve ttmonline.com e-öğrenim platformunun uygulanması ve yönetilmesi için gereken ölçüde toplar ve işlemler.

2. Verilerin Toplanması ve İşlemlenmesi

Continental Reifen Deutschland GmbH, onay verilmemiş olan ttmonline.com e-öğrenim platformu kullanıcılarına ilişkin kişisel verileri sadece saklar. Sadece saklanan bu veriler, platformun ziyaret edildiği tarih ve zaman, web sitesindeki imleç kullanımı, kullanılan sayfa fonksiyonları ve kullanıcının Continental'in web sitelerine hangi web sitesinden eriştiğine ilişkin bilgileri içerir. IP adresi anonim olarak aktarılır ve sadece şehir seviyesinde coğrafi konum belirlemesi için kullanılır. Continental Reifen Deutschland GmbH, bu bilgileri web sitesi etkinliğini ölçmek, istatistik oluşturmak ve web siteleri aracılığı ile verilen hizmetleri ve bilgileri iyileştirip geliştirmek amacıyla kullanır.

Kişisel kullanıcı verileri yalnızca verilen onay çerçevesinde sorgulamalar yapmak için veya geçerli veri koruma mevzuatına uygun şekillerde kullanılır. Continental, kanuni şartları baz alarak kişisel verilerinizin korunmasını düzenleyen global, standart ve dahili Veri Koruma Kurallarını (Bağlayıcı Kurum Kuralları) yürürlüğe koymuştur.

ttmonline.com e-öğrenim platformu, web sitelerine/araçlara/hizmetlere girilen verileri ve/veya süreç için sağlanan verileri (isim, şirket adı, e-posta adresi ve telefon numarası gibi) yalnızca Continental Reifen Deutschland GmbH'nin sizinle kuracağı kişisel iletişim ve yazışmalar için kullanır. Bu veriler yalnızca ttmonline.com e-öğrenim platformu için saklanır ve/veya kullanılır. Kişisel verileriniz, silme işleminin mevcut kayıtları saklamaya yönelik herhangi bir kanun hükmünü ihlal etmemesi kaydıyla, sorgulamanızın/iletmiş olduğunuz konunun işlemlenmesi tamamlandığında silinir.

3. Veri Sahibinin Hakları

3.1 AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (EU GDPR) uyarınca, Veri Sahibi sıfatı ile kişisel verilerinizin işlemlenmesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

  • EU GDPR Madde 13 ve 14 kapsamındaki bilgi edinme hakları
  • EU GDPR Madde 15 kapsamındaki erişim hakkı
  • EU GDPR Madde 16 kapsamındaki düzeltme hakkı
  • EU GDPR Madde 17 kapsamındaki silme hakkı
  • EU GDPR Madde 18 kapsamındaki işlemlemeyi kısıtlama hakkı
  • EU GDPR Madde 20 kapsamındaki veri taşınabilirliği hakkı

Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki e-posta adresinden veri koruma yöneticimize başvurun: dataprotection@conti.de

3.2 EU GDPR Madde 21 uyarınca, kişisel verilerini,zn toplanması, işlemlenmesi/saklanması ve kullanılması için vermiş olduğunuz onayı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Onayınızı Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalderstr. 9, 30165 Hannover adresine mektup veya ttm@conti.de afresine e-posta göndererek iptal edebilirsiniz.

3.3 Soru ve şikayetleriniz için Continental veri koruma yetkililerine her zaman başvurabilirsiniz (e-posta dahil). E-posta: dataprotection@conti.de Ayrıca, varsa veri korumaya ilişkin uygun yetkili makamlara da başvurabilirsiniz.

4. Saklanan Verilerin Korunması

Şirketimiz ve HİZMET SAĞLAYICIMIZ, vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin yetkisi olmayan kişilerce manipüle edilmesine, silinmesine, tahrip edilmesine veya erişilmesine karşı korumak için teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Bu güvenlik önlemleri sürekli olarak iyileştirilmekte ve en son teknolojiye uygun şekilde uyarlanmaktadır. Şifrelenmemiş veriler üçüncü taraflarca görüntülenebilir. Bu nedenle, internet üzerinden yapılan veri aktarımlarında (ör: e-posta iletileri) güvenli bir aktarımın garanti edilemediğini belirtmek isteriz. Dolayısı ile, hassas veriler hiç aktarılmamalı veya sadece güvenli bağlantı (SSL) ile aktarılmalıdır. Sayfa ve dosyalara erişim sağladıktan sonra sizden kişisel verilerinizi girmeniz istenirse, lütfen bu verilerin internet aracılığı ile aktarımının güvenli bir şekilde yapılamayabileceğini ve yetkisi olmayan kişilerce görüntülenebileceğini ve manipüle edilebileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

5. Çerezler (Küçük Metin Dosyaları)

Web sitemize/araçlarımıza/hizmetlerimize erişim sağladığınızda, bilgisayarınıza çerez denen dosyalarla çeşitli bilgiler kaydedilebilir. Bu çerezler sadece web sitelerinin çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Diğer çerezler (ör: web sitesi kullanımına ilişkin olanlar) ise sadece sizin vereceğiniz onay üzerine oluşturulur (bkz: Çerez Politikası). Kullanıcı olarak tarayıcı ayarlarınızda çerezleri kabul etmeme seçeneğiniz vardır. Ancak çerezleri kabul etmediğiniz takdirde söz konusu web sitelerini/araçları/hizmetleri tam anlamıyla kullanamayabilirsiniz.

Last modified: Monday, 28 October 2019, 11:26 AM