DATASKYDDSMEDDELANDE

Continental Däck Sverige AB behandlar dina uppgifter i samband med din användning av den webbaserade kursplattformen ttmonline.com i enlighet med gällande lagstiftning.

1. Allmänt

Personuppgifter som du anger samlas in, behandlas och används av Continental Däck Sverige AB för syftet med genomförandet av kontraktet inom ramen för din användning av den webbaserade kursplattformen ttmonline.com. I den utsträckning det är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras, kan uppgifterna komma att överföras till de företag som är anknutna till FÖRETAGSNAMN i enlighet med avsnitt 15 och följande i den tyska aktiebolagslagen, i enlighet med vad som anges i Continentals Bindande företagsbestämmelser.

Om så är tillåtet och/eller föreskrivs i lag kan uppgifterna utvärderas för rapporteringsändamål (t.ex. statistik).

Dina uppgifter kommer att samlas in, bearbetas och användas uteslutande i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser (t.ex. ditt samtycke).

För att säkerställa tillhandahållandet av den webbaserade kursplattformen ttmonline.com överför vi data till vår tjänsteleverantör, ICON Vernetzte Kommunikation GmbH, Wilhelmitorwall 25, 38118 Braunschweig. TJÄNSTELEVERANTÖREN samlar in och behandlar dina personuppgifter för vår räkning i den mån som det är nödvändigt för att genomföra avtalet (på grundval av ett databehandlingsavtal eller, om TJÄNSTELEVERANTÖREN är baserad utanför EU, på grundval av EU:s standardavtalsklausuler).

I enlighet med lagbestämmelserna behandlas alla dina uppgifter som strikt konfidentiella.

Dessutom de personuppgifter som du anger i kontaktformuläret för genomförandet eller administrationen av den webbaserade kursplattformen ttmonline.com. TJÄNSTELEVERANTÖREN samlar in och behandlar dina personuppgifter för vår räkning, i den mån detta är nödvändigt för genomförandet eller administrationen av den webbaserade kursplattformen ttmonline.com.

2. Insamling och bearbetning av data

Continental Däck Sverige AB lagrar endast personuppgifter relaterade till användare av den webbaserade kursplattformen ttmonline.com om samtycke till detta har lämnats. De enda uppgifter som lagras är datum och tidpunkt för besöket, vilka sidor som har besökts, användning av muspekaren på webbplatsen, sidfunktioner som har använts och den webbplats från vilken användaren fått åtkomst till Continentals webbplatser. IP-adressen överförs anonymt och används endast för att tilldela en geografisk plats på stadsnivå. Continental Däck Sverige AB använder denna information för att mäta aktiviteten på webbplatsen, för framtagning av statistik samt för att förbättra de tjänster och den information som tillhandahålls via webbplatserna.

Personliga användardata används endast för att behandla förfrågningar inom ramen för det medgivande som har getts eller i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd. Baserat på juridiska krav har Continental implementerat globala, enhetliga och interna dataskyddsregler (Bindande företagsregler) som reglerar skyddet av dina personuppgifter.

Den webbaserade kursplattformen ttmonline.com. lagrar uppgifter som anges på webbplatser/verktyg/tjänster och/eller uppgifter som tillhandahålls för processen, såsom namn, företag, e-postadress, adress och telefonnummer. Detta görs endast för att möjliggöra Continental Däck Sverige AB:s personliga kommunikation med dig. Uppgifterna lagras och/eller används endast för den webbaserade kursplattformen ttmonline.com. Dina uppgifter raderas när behandlingen av din förfrågan/undran har avslutats, förutsatt att denna radering inte strider mot lagstadgade krav för bevarande av uppgifter.

3. Den registrerades rättigheter

3.1 Observera att du som registrerad, i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:

  • Informationsrättigheter enligt artikel 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)
  • Rätt till åtkomst enligt artikel 15 i EU:s GDPR
  • Rätt till rättelse enligt artikel 16 i EU:s GDPR
  • Rätt till borttagning enligt artikel 17 i EU:s GDPR
  • Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i EU:s GDPR
  • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i EU:s GDPR

Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på e-postadress: dataprotection@conti.de

3.2 I enlighet med artikel 21 i EU:s GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till insamling, behandling/lagring och användning av dina personuppgifter. Samtycke måste återkallas genom att skriftligen kontakta Continental Däck Sverige AB, Banehagsgatan 22, 414 51 Göteborg eller genom att skicka ett e-postmeddelande till ttm@conti.de

3.3 Du kan alltid kontakta våra dataskyddsombud skriftligen (inklusive via e-post) med frågor eller klagomål. E-post: dataprotection@conti.de Du kan även kontakta lämpliga dataskyddsmyndigheter, om sådana är tillgängliga.

4. Skydd av lagrade uppgifter

Vårt företag och TJÄNSTELEVERANTÖR använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du angett mot manipulering, förlust, förstörelse eller obehöriga personers åtkomst. Säkerhetsåtgärderna förbättras kontinuerligt och anpassas i enlighet med den senaste tekniken. Uppgifter som inte är krypterade kan eventuellt läsas av tredje part. Vi vill därför påpeka att säker dataöverföring via internet (t.ex. via e-post) inte kan garanteras. Känsliga uppgifter bör därför antingen inte skickas alls eller endast via en säker anslutning (SSL). Om du öppnar sidor och filer och därefter ombeds att ange dina personuppgifter, bör du vara medveten om att överföringen av sådana uppgifter via internet eventuellt inte är säker och att det finns en risk att de kan läsas och manipuleras av obehöriga.

5. Cookies (små textfiler)

När du besöker vår webbplats/använder våra verktyg/tjänster, kan information komma att lagras på din dator i form av cookies. Sådana cookies används endast för att säkerställa driften av webbplatserna. Andra cookies (t.ex. i samband med webbplatsanvändning) skapas endast baserat på ditt samtycke (se Policy för cookies). Du kan även välja att inte acceptera cookies i dina webbläsarinställningar. Observera dock att du kanske inte kan använda vissa funktioner på denna webbplats/verktyg/tjänst om du gör det.

Last modified: Monday, 28 October 2019, 11:28 AM