Precizare juridică

Utilizarea site-urilor web, răspunderea privind produsul

Informațiile de pe aceste site-uri web nu sunt obligatorii și sunt furnizate exclusiv în scopuri informative. Sunt doar informative și nu reprezintă oferte astfel cum sunt definite în regulamentele juridice relevante. Informații mai detaliate și termeni contractuali pot fi obținuți de la dealerul autorizat relevant. Nu este posibil ca un contract legat de bunuri prezentate să rezulte pe baza informațiile de pe site-ul web.

Informațiile de pe aceste site-uri web și produsele și serviciile descrise în acestea pot fi modificate sau actualizate de Continental Reifen Deutschland GmbH la orice moment fără notificare prealabilă. Cu excepția cazului în care se precizează undeva, site-urile web Continental Reifen Deutschland GmbH nu conțin garanții sau informații privind orice fel de caracteristici care ar duce la existența răspunderii din partea Continental Reifen Deutschland GmbH, în mod expres sau insinuat, inclusiv în ceea ce privește valabilitatea curentă, precizia, caracterul complet și calitatea informațiilor respective.

Continental Reifen Deutschland GmbH nu acceptă răspunderea în legătură cu site-urile sale web. Răspunderea pentru orice pierderi/daune directe sau indirecte, revendicările pentru compensații și/sau daune de consecință de orice fel și indiferent de baza legală, suportate ca urmare a accesării sau utilizării de către dvs. a site-urilor web, în mod deosebit inclusiv infectarea mediului dvs. digital cu viruși, este exclusă prin prezenta.

Existența și îndeplinirea obligațiilor și răspunderii Continental Reifen Deutschland GmbH pentru produsele și serviciile Continental sunt guvernate exclusiv de acordurile contractuale respective încheiate privind acestea în conformitate cu versiunea curentă a termenilor și condițiilor standard ale Continental Reifen Deutschland GmbH aplicabile în fiecare caz.

Disponibilitatea produselor în întreaga lume

E posibil ca acest site web să conțină informații privind produsele Continental care încă nu sunt disponibile în țara dvs. Prezența acestor informații pe acest site web nu implică intenția din partea Continental Reifen Deutschland GmbH de a anunța că produsul va fi făcut disponibil peste tot în lume. Rugați distribuitorul sau reprezentantul dvs. Continental să vă ofere mai multe informații privind planurile viitoare pentru produsele care încă nu sunt disponibile pentru dvs.

Mărci comerciale și drepturi de autor

Mărcile comerciale și logo-urile („mărcile comerciale”) care vor fi văzute pe aceste site-uri web sunt proprietatea Continental Reifen Deutschland GmbH sau a subsidiarelor acesteia. Informațiile de pe aceste site-uri web nu trebuie interpretate că acordă licențe sau permisiunea de a utiliza mărci comerciale. În acest sens, consimțământul scris expres al Continental Reifen Deutschland GmbH este necesar. Utilizarea neautorizată a acestor mărci comerciale este strict interzisă. Continental Reifen Deutschland GmbH își va exprima drepturile de proprietate intelectuală peste tot în lume conform legilor aplicabile în fiecare caz.

Drepturi de autor © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, elementele grafice, animațiile, videoclipurile, muzica, sunetele și alte materiale pe aceste site-uri web sunt supuse drepturilor de autori și altor drepturi de proprietate intelectuală ale Continental Reifen Deutschland GmbH și subsidiarelor acesteia. Continental Reifen Deutschland GmbH deține drepturile de autor pentru selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe acest site web. Aceste materiale nu pot fi copiate pentru utilizare sau distribuție comercială. Acestea nu pot fi modificate sau transmise către alte site-uri web.

Last modified: Thursday, 16 August 2018, 1:35 PM