Juridisk merknad

Bruk av nettsteder, produktansvar

Informasjonen på disse nettstedene er ikke bindende og leveres eksklusivt for informasjonsformål. Den er kun av informativ art og representerer ikke tilbud som definert i de relevante lovbestemmelsene. Mer detaljert informasjon og kontraktsvilkår kan fås fra relevant autorisert forhandler. Det er ikke mulig for en kontrakt relatert til varer presentert å oppstå basert på informasjon på nettstedet.

Informasjonen på disse nettstedene og produktene og tjenestene beskrevet i dem kan endres eller oppdateres av Continental Reifen Deutschland GmbH når som helst uten forvarsel. Med mindre det er uttrykkelig angitt andre steder, inneholder ikke Continental Reifen Deutschland GmbHs nettsteder noen garantier eller informasjon om egenskaper på noen som helst måte som fører til ansvar for Continental Reifen Deutschland GmbH, enten uttrykt eller implisert, inkludert med hensyn til gjeldende gyldighet, nøyaktighet, fullstendighet og kvalitet på den aktuelle informasjonen.

Continental Reifen Deutschland GmbH godtar ikke noe ansvar i forbindelse med deres nettsteder. Ansvar for direkte eller indirekte tap/skade, krav om kompensasjon og/eller følgeskade uansett form og uansett rettsgrunnlag, lidt som et resultat av din tilgang til eller bruk av nettstedene, spesielt inkludert infeksjon av datamaskinmiljøet ditt med virus, er herved utelukket.

Eksistens og innfrielse av forpliktelser og Continental Reifen Deutschland GmbHs ansvar for Continental-produkter og -tjenester er eksklusivt styrt av de respektive kontraktsavtalene som er inngått med hensyn til dem i forbindelse med den gjeldende versjonen av Continental Reifen Deutschland GmbHs standardvilkår og -betingelser som gjelder i hvert tilfelle.

Produkt tilgjengelig over hele verden

Dette nettstedet kan inneholde informasjon om Continental-produkter som ennå ikke er tilgjengelig i ditt land. Tilstedeværelse av slik informasjon på dette nettstedet impliserer ikke en intensjon fra Continental Reifen Deitschland GmbH om å kunngjøre at produktet blir gjort tilgjengelig over hele verden. Be din Continental-forhandler eller -representant om mer informasjon om fremtidige planer for produkter som ikke er tilgjengelige for deg ennå.

Varemerker og opphavsrett

Varemerkene og logoene ("varemerker") som er å se på disse nettstedene, er eiendommen til Continental Reifen Deutschland GmbH eller det datterselskaper. Ingen informasjon på disse nettstedene skal tolkes som å gi lisenser eller tillatelser til å bruke varemerker. Til dette kreves uttrykkelig skriftlig samtykke fra Continental Reifen Deutschland GmbH. Uautorisert bruk av disse varemerkene er strengt forbudt. Continental Reifen Deutschland GmbH vil hevde sine immatrielle rettigheter over hele verden med forbehold om gjeldende lover i hvert tilfelle.

Copyright © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Med enerett. All tekst, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyder og andre materialer på disse nettstedene er underlagt opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for Continental Reifen Deutschland GmbH og dets datterselskaper. Continental Reifen Deutschland GmbH eier opphavsretten til valg, koordinering og ordning av materialene på dette nettstedet. Disse materialene kan kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon. De kan hverken endres eller videreføres til andre nettsteder.

Last modified: Thursday, 16 August 2018, 1:32 PM