Jogi nyilatkozat

Honlapok használata, termékfelelősség

Az ezeken a honlapokon található információk jogilag nem kötelező érvényűek és kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Kizárólag tájékoztató jellegűek és a hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően nem minősülnek ajánlattételnek. Részletesebb információk és szerződéses feltételek az adott hivatalos kereskedőtől szerezhetők be. A jelen honlapon a bemutatott árukra vonatkozó információk nem alkalmasak szerződéses jogviszony létesítésére.

A Continental Reifen Deutschland GmbH vállalat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, vagy frissítheti az ezeken a honlapokon lévő információkat, a leírt termékeket és szolgáltatásokat. A Continental Reifen Deutschland GmbH honlapjai sem kifejezetten, sem vélelmezetten nem közölnek olyan garantált információkat a termékek tulajdonságairól, amely jogilag kötelezné a Continental Reifen Deutschland GmbH vállalatot, többek között ideértve az adatok érvényességét, pontosságát, teljességét és minőségét, kivéve ha a vállalat ezzel ellentétes kijelentést nem tesz.

A Continental Reifen Deutschland GmbH nem vállal felelősséget honlapjaival kapcsolatosan. A vállalat semmilyen jogalapon nem vállal felelősséget olyan közvetett, vagy közvetlen veszteségért/kárért, kompenzációs igényért és/vagy bármilyen típusú következményes kárért, amely a honlapok használata következtében alakul ki, különös tekintettel az Ön számítógépes környezetének vírusokkal való fertőződésére.

A Continental Reifen Deutschland GmbH kötelezettségeinek meglétét és teljesítését, valamint a Continental termékeiért és szolgálatásaiért vállalt felelősséget kizárólag a vonatkozó szerződéses megállapodások és a Continental Reifen Deutschland GmbH általános szerződési feltételeinek aktuális verziója szabályozzák.

Termékek globális rendelkezésre állása

Ez a honlap olyan termékekről is bemutathat információkat, amelyek még nem vásárolhatók meg az Ön országában. Az ilyen információk megléte nem jelenti azt, hogy a Continental Reifen Deutschland GmbH az egész világon megvásárolhatóvá fogja tenni az adott terméket. Az Ön számára még nem elérhető termékek jövőbeli elérhetőségével kapcsolatosan kérdezze Continental márkakereskedőjét.

Védjegyek és szerzői jogok

A honlapokon látható védjegyek és logók ("védjegyek") a Continental Reifen Deutschland GmbH és leányvállalatainak tulajdonát képzik. A honlapokon lévő információk nem értelmezhetők licencként, vagy engedélyként a védjegyek használatára vonatkozóan. Ezek használatához a Continental Reifen Deutschland GmbH kifejezett írásos engedélye szükséges. A védjegyek illetéktelen használata szigorúan tilos. A Continental Reifen Deutschland GmbH a vonatkozó törvények alapján minden egyes esetben világszerte fenntartja szellemi tulajdonjogait.

Copyright © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Minden jog fenntartva. A honlapokon látható szövegekre, képekre, animációkra, videókra, zenékre, hangokra és egyéb anyagokra a Continental Reifen Deutschland GmbH és leányvállalatainak szerzői jogvédelme és szellemi tulajdonjoga vonatkozik. A Continental Reifen Deutschland GmbH fenntartja a honlapon lévő anyagok kiválasztásának, koordinációjának és elrendezésének szerzői jogát. Az anyagok kereskedelmi vagy terjesztési célú lemásolása tilos. Az anyagok módosítása, vagy más honlapokra történő átmásolása tilos.

Last modified: Thursday, 16 August 2018, 1:29 PM