Ειδοποίηση για νομικά θέματα

Χρήση διαδικτυακών τοποθεσιών, ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες δεν είναι δεσμευτικές και παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν προσφορές, όπως ορίζονται στους αντίστοιχους νομικούς κανονισμούς. Λεπτομερέστερες πληροφορίες και όροι σύμβασης μπορούν να ληφθούν από την αντίστοιχη εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία. Δεν είναι δυνατόν να συναφθεί σύμβασης σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζονται, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στη διαδικτυακή τοποθεσία.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες, καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτές ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν από την Continental Reifen Deutschland GmbH οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Εκτός εάν δηλώνεται ρητώς σε άλλο σημείο, οι διαδικτυακές τοποθεσίες της Continental Reifen Deutschland GmbH δεν περιέχουν καμία εγγύηση ή πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε χαρακτηριστικά τα οποία θεμελιώνουν ευθύνες για την Continental Reifen Deutschland GmbH, είτε ρητώς είτε εμμέσως, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν την τρέχουσα ισχύ, ακρίβεια, πληρότητα και ποιότητα των εν λόγω πληροφοριών.

Η Continental Reifen Deutschland GmbH δεν αποδέχεται καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες. Κατά συνέπεια, εξαιρείται η ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια/ζημία, αξιώσεις αποζημίωσης ή/και παρεπόμενη ζημία οποιουδήποτε είδους και με οποιαδήποτε νομική βάση, η οποία θα προκύψει ως αποτέλεσμα της από μέρους σας προσπέλασης ή χρήσης των διαδικτυακών τοποθεσιών, ειδικότερα συμπεριλαμβανομένης της προσβολής του περιβάλλοντος του υπολογιστή σας με ιούς.

Η ύπαρξη και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και της ευθύνης της Continental Reifen Deutschland GmbH για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Continental διέπεται αποκλειστικά από τις αντίστοιχες συμβάσεις που έχουν συναφθεί αναφορικά με αυτές, σε συνδυασμό με την τρέχουσα έκδοση των τυπικών όρων και προϋποθέσεων της Continental Reifen Deutschland GmbH που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.

Διαθεσιμότητα των προϊόντων διεθνώς

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Continental που δεν διατίθεται ακόμα στη δική σας χώρα. Η παρουσία τέτοιου είδους πληροφοριών στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία δεν υπονοεί οποιαδήποτε πρόθεση εκ μέρους της Continental Reifen Deutschland GmbH να ανακοινώσει ότι το προϊόν θα διατεθεί σε όλον τον κόσμο. Παρακαλούμε αποταθείτε στο κατάστημα ή στην αντιπροσωπεία της Continental για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας για τα προϊόντα που δεν διατίθενται ακόμα στη δική σας περιοχή.

Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα («εμπορικά σήματα») που εμφανίζονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες ανήκουν στην Continental Reifen Deutschland GmbH ή στις θυγατρικές της εταιρείες. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες δεν πρέπει για κανέναν λόγο να παρερμηνεύονται ως εκχώρηση αδειών ή δικαιωμάτων χρήσης εμπορικών σημάτων. Για τέτοιου είδους χρήση απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση της Continental Reifen Deutschland GmbH. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται αυστηρά. Η Continental Reifen Deutschland GmbH επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση.

Πνευματικά δικαιώματα © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το σύνολο των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των κινουμένων σχεδίων, των βίντεο, της μουσικής, των ήχων και του άλλου υλικού που περιέχεται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες είναι κατοχυρωμένο με πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από την Continental Reifen Deutschland GmbH και τις θυγατρικές της εταιρείες. Η Continental Reifen Deutschland GmbH κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα επιλογής, συντονισμού και διευθέτησης του υλικού που περιέχεται σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία. Απαγορεύεται η αντιγραφή αυτού του υλικού για εμπορική χρήση ή διανομή. Απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση ή μεταβίβαση του υλικού σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες.

Last modified: Thursday, 16 August 2018, 1:16 PM