Käyttöehdot

E-Learning-alustan ttmonline.com osallistumisehdot ja -ehdot

1. Järjestäjä

TE-Learning-alustan ttmonline.com järjestää Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, Saksa.

Kaikki kilpailuun liittyvät kysymykset, kommentit tai valitukset on osoitettava osoitteeseen ttm@conti.de.

2. Osallistumisoikeus

2.1 Sähköisen oppimisalustan osallistumiseen voi osallistua kertarekisteröitymällä.

2.2 Osallistumiskelpoisia ovat ainoastaan oikeushenkilöt, joiden kotipaikka on EU:ssa (Euroopan unionissa). Rekisteröitymistä varten osallistujien on ilmoitettava virallinen etu- ja sukunimensä sekä sähköpostiosoitteensa. Osallistuminen väärällä nimellä tai toisen henkilön puolesta ei ole sallittua.

3. Inaktiivinen rekisteröinti

Continental pidättää itsellään oikeuden lopettaa inaktiivisen rekisteröinnin ilman ennakkoilmoitusta ja perusteluja. Rekisteröinti on passiivinen, jos käyttäjä ei ole kirjautunut contiacademyonline.com-sivustolle yli 12 kuukauteen.

4. Vastuuvapauslauseke

Osallistuja tunnustaa, että Continental ei takaa tai varmista e-Learning ttmonline.com -verkko-opetukseen osallistumiseen tarvittavien Internet-sivustojen tai niiden sisällön saatavuutta. Continental pidättää itsellään oikeuden lopettaa näiden internetsivustojen käytön (myös ilman ennakkoilmoitusta) tai rajoittaa pääsyä niihin joko kokonaan tai osittain. Continental, sen elimet, työntekijät tai sijaiset eivät ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat virheistä, viivästyksistä tai siirtokatkoksista, teknisissä laitteissa tai palveluissa ilmenevistä vioista, virheellisestä sisällöstä, tietojen katoamisesta tai poistamisesta, viruksista tai vahingoista, joita voi aiheutua mistä tahansa muusta syystä osallistuttaessa verkko-oppimisalustaan ttmonline.com, paitsi jos Continental on vastuussa tällaisista vahingoista, koska se on syyllistynyt pahantahtoiseen tarkoitukseen tai törkeään huolimattomuuteen. Tämä vastuun poissulkeminen ei koske henkilövahinkoja eikä hengen tai terveyden vaarantumista.

5. Suostumus

5.1 Rekisteröitymällä osallistujat ilmoittavat nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Continental säilyttää heidän henkilötietonsa e-Learning-alustan ttmonline.com käytön ajan [ja tarvittaessa siirtää ne palveluntarjoajallemme ICON Vernetzte Kommunikation GmbH:lle, Wilhelmitorwall 25, 38118 Braunschweig, Saksa, jolla on myös oikeus säilyttää henkilötiedot e-Learning-alustan ttmonline.com käytön ajan], sikäli kuin näiden tietojen tallentaminen ja siirtäminen on tarpeen e-Learning-tarjouksen toteuttamiseksi. Verkko-opetustarjonnan päätyttyä tai käyttäjän antaman suostumuksen peruuttamisen jälkeen tiedot poistetaan lakisääteisten säännösten mukaisesti. Lisäksi käyttäjätiedot poistetaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun rekisteröinti on ollut passiivinen. Elleivät osallistujat nimenomaisesti vahvista toisin, tämän kilpailun yhteydessä annettuja tietoja käytetään ainoastaan kilpailun toteuttamiseen, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman osallistujien nimenomaista lupaa.

5.2 Osallistujilla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojensa tallentamiseen ja siten poistua ttmonline.com-verkko-oppimisalustalta. Suostumus on peruutettava kirjallisesti osoitteeseen Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, Saksa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ttm@conti.de. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen osallistujan kerätyt ja tallennetut henkilötiedot poistetaan välittömästi.

6. Muu

6.1 Oikeudenkäynti ei ole sallittua.

6.2 Nämä osallistumisehdot ja koko oikeussuhde osallistujien ja Continentalin välillä ovat yksinomaan Saksan liittotasavallan lain alaisia.

6.3 Jos jokin näistä osallistumisehdoista on tai tulee kokonaan tai osittain pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden osallistumisehtojen voimassaoloon. Virheellinen ehto korvataan lainvoimaisella määräyksellä, joka parhaiten vastaa mitättömän ehdon ilmaistua kaupallista tarkoitusta ja tarkoitusta. Tämä pätee siinä tapauksessa, että nämä osallistumisehdot sisältävät tahatonta puutetta säännöistä.

6.4 Suorituspaikka ja lainkäyttöpaikka on Hannover, mikäli sopimus tästä on sallittu. Jos osallistujalla ei ole yleistä lainkäyttöpaikkaa Saksassa tai hän muuttaa ulkomaille kilpailuun osallistumisen jälkeen, lainkäyttöpaikaksi sovitaan Continentalin pääkonttori.

Last modified: Friday, 9 June 2023, 10:39 AM